Ներդրումային կոմիտեն Հոգաբարձուների խորհրդին առընթեր ներդրումային որոշումներ կայացնող կոլեգիալ մարմին է, որը չի հանդիսանում Հիմնադրամի կառուցվածքային ստորաբաժանում: Կոմիտեի նպատակն է աջակցել Հիմնադրամի Տնօրենին ներդրումային գործունեության որոշումների կայացմանը: Կոմիտեի կազմը բաղկացած է 3 հավասար լիազորություններ ունեցող անդամներից և 1 այլընտրանքային անդամից: Կոմիտեի կազմում ընդգրկված են բարի համբավ ունեցող փորձագետներ բացառապես մասնավոր և հանրային հատվածից: Ներդրումային կոմիտեի անդամներն են`

Վարդան Ուռուտյան Ագրոբիզնեսի հետազոտությունների և կրթության միջազգային կենտրոն հիմնադրամ (ԱՀԿՄԿ), Տնօրեն

Արա Ախոյան “ԴԻՍ ՓՐՈՓԵՐԹԻՍ” Բարեգործական հիմնադրամ,Տնօրենի խորհրդական

Արմեն Պետրոսյան “Պրոշյանի Կոնյակի Գործարան” ՍՊԸ, Բիզնես Խորհրդատու

Մերի Մամիկոնյան  Բիզնես Խորհրդատու