Ի լրումն ֆինանսական աջակցության, ՀԳՏՏԶՀ-ն կարող է տրամադրել նաև ոչ ֆինանսական աջակցության ծառայություններ կախված ֆինանսավորման առկայությունից և ընկերության պահանջներից: Այն ներառում է նախաներդրումային, ներդրումային գործընթացի դյուրինացման և հետ ներդրումային աջակցություն։

Նախաներդրումային աջակցություն

Հաճախորդների բազայի ստեղծում, որը ներառում է.

 • Ցուցահանդեսների կազմակերպում
 • Միջազգային ցուցահանդեսների և ուսումնական տուրերին մասնակցություն
 • Համատեղ ֆորմալ ուսուցողական միջոցառումների մասնակցություն
 • Ուղղակի կարողությունների զարգացման միջոցառումներին մասնակցության

Խորհրդատվական աջակցություն ընկերության ռազմավարության մշակման համար, ինչպես նաև նախնական պլանավորման աջակցություն ընթացիկ ծրագրի համար, որի համար անհրաժեշտ է ֆինանսավորում:

Ներդրումային գործընթացի դյուրինացման աջակցություն

 • Ծրագրի նախնական իրագործելիության ստուգում
 • Due diligence հաշվետվության կազմում
 • Բիզնեսի գնահատում
 • Ներդրման մանրամասն պլանավորում

Հետ ներդրումային աջակցություն

 • Ընկերության կառավարում
 • Բյուջետավորում
 • Հաշվապահական հաշվառում
 • Աուդիտի և հարկային համապատասխանելիություն
 • Սարքավորումների տեղափոխում
 • Շուկայի ուսումնասիրություն
 • Ապրանքների որակի և անվտանգության միջազգային ստանդարտների որդեգրման աջակցության ծառայությունների մատուցում։